Ansøgning om donation

Nedenstående felter skal udfyldes af ansøger:
Ansøger:(organisation, forening, gruppe eller person)

Din adr:

Dit telefonnr:
Hvad søges der om:
Hvad er formålet
Budget, evt. regnskab vedhæftet:
Motivation, hvorfor skal vi efterkomme denne ansøgning:

Er der søgt andre steder: NejJa Hvis Ja, Hvor er der søgt:
Hvornår ønskes donationen?

Jeg accepterer jeg ved at trykke på SEND knappen herunder:
- at sikre positiv omtale af Lions Club Struer, i offentlige medier, hvis klubben ønsker dette.
- Jeg bekræfter samtidig at ovennævnte oplysninger inkl. evt. vedlagte bilag er korrekte.
- Samtidig gives samtykke til evt. personfølsomme oplysninger:
- Jeg giver modtageren af min ansøgning lov til at videresende denne til klubbens donationsudvalg.
- Ansøgningen behandles absolut fortroligt og iflg. Persondatapolitik i Danmark (se www.lions.dk).

Din ansøgningen behandles hurtigst mulig, der må dog forventes en behandlingstid på ca. 1-2 måned efter modtagelsen af et udfyldt ansøgningsskema. Kontaktpersonen der er angivet på ansøgningen kan forvente et svar på om vi kan efterkomme ansøgningen eller ikke.
Ovenstående er OK, Læst og accepteret